Telefon   725 910 514

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kredyt hipoteczny – sposób na realizację marzeń

Kredyt hipoteczny to najczęściej długoterminowe zobowiązanie, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub własności nieruchomości. W Polsce jest to zbiór różnego rodzaju kredytów, które opierają się o wpis w księdze wieczystej w dziale IV. W ramach tej kategorii można wyróżnić kredyt:

 • mieszkaniowy,
 • budowlano-hipoteczny,
 • konsolidacyjny,
 • pożyczkę hipotetyczną.

Jakie zabezpieczenia kredytu hipotecznego wyróżniamy?

Podstawowym, ale nie jedynym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. Kredytobiorca ręczy swoim obecnym i przyszłym majątkiem oraz obecnymi i przyszłymi dochodami. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki. W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty górna wartość hipoteki może się zmieniać.

Tymczasowymi formami zabezpieczenia (do czasu ustanowienia hipoteki) zazwyczaj są:

 • pomostowe,
 • poręczenie, osoby trzeciej, mającej zdolność kredytową,
 • weksel, blokada środków na rachunku (np. lokaty).

Jakie są podstawy uzyskania kredytu hipotecznego?

Do podstaw uzyskania kredytu hipotecznego można zaliczyć:

 • brak zajęć komorniczych oraz windykacji,
 • dobrą opinię w BIK, BIG oraz punktację - scoring kredytowy,
 • własność /majątek/wkład własny,
 • dostarczenie wszelkich planów inwestycyjno-budowlanych oraz innych dokumentacji potrzebnych do procedury kredytowej,
 • stały udokumentowany dochód.

Jakie koszty wiążą się z kredytem hipotecznym?

Całkowity koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników. Podstawowym są odsetki naliczane od kapitału pozostałego do spłaty. Pozostałe koszty to:

 • prowizja bankowa,
 • ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd),
 • koszty notarialne,
 • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości,
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący (niezbędna w całym okresie kredytowania w odróżnieniu od ubezpieczenia kredytu – tylko do momentu ustanowienia hipoteki),
 • ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku (rozwiązanie coraz częściej i chętniej stosowane przez banki),
 • całkowity koszt kredytu  – suma wszystkich kosztów związanych z kredytem,
 • prowizja za wcześniejszą spłatę (od 21 lipca 2017 roku banki mogą pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę w maksymalnej wysokości do 3% przez pierwsze 3 lata dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Dla kredytów z oprocentowaniem stałym istnieje możliwość pobierania prowizji przez cały okres kredytowania).